BENA Ámonova lúka (chovná)

Nar.: 13. 3 . 2018
 
M: ARTEMIS Lasičkina stopa
O: ITUS zo Šraneckých borín
 
 
 
Skúšky:
 
P.č. Dátum Druh Ocenenie Body Pozn.
1. 20.04.2019 SHOJ -,4, obstál    
2. 27.10.2019 FSMP I.c 108  
3. 22.-23.08.2020 MFV I.c/I.c 72/72
HR/HR
Klubový víťaz 2020, CACT
 
4. 29.08.2020 SHOJ 4,-,-    
5. 26.09.2020 KBLJ I.c/I.c 64/64
PP/1PT
 
 
 
 
Výstavy:
 
Dátum Miesto Ocenenie Rozhodca
2019 ŠVJ Malacky V3, kandidát chovu I. Šimonič