EBONY Lasičkina stopa (In memoriam)

nar.: 26. 10. 2016

M: RUBY Viva Moravia

O: ASTOR z Ryžových polí